Ansøgning om indførsel af fødevareprøve af animalske produkter og sammensatte produkter

Fødevarestyrelsen

Hvis du ønsker at indføre fødevareprøver af animalske fødevarer og sammensatte produkter fra tredjelande, kræver det en tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Du ansøger om tilladelse ved brug af denne blanket.

Dette skal du bruge:

  • Fødevareprøvens ingrediensliste eller lignende

  • Fødevarens KN kode

  • Fødevareprøvens mængde

  • Evt. kopi af sundhedscertifikat

  • Animalske ingredienser i fødevareprøven og deres oprindelsesland

  • Fragtbrevsnummer

  • Hvis det drejer sig om vildtfangne fisk eller produkter heraf, som er omfattet af kravet om IUU kontrol, skal der vedlægges dokumentation på, at indførslen er anmeldt til IUU kontrol

  • Oplysninger om ansvarlig virksomhed for fødevareprøven

  • Adresse for analyse/kvalitetstest (fysisk bestemmelsessted)

  • Hvis fødevareprøven skal returneres efter endt brug, skal der vedlægges accept fra modtagelandets kompetente myndighed, hvori det angives, at de accepterer at modtage fødevareprøven retur samt eventuelle betingelser herfor