Ansøgning om godkendelse af zoologisk have/anlæg i zoologisk have

Fødevarestyrelsen

Zoologiske haver - ansøgning om godkendelse af haver eller dyreanlæg. Blanketten skal bruges ved ansøgning om godkendelse af en zoologisk have eller godkendelse af et nyt eller ombygget anlæg i en zoologisk have.

Dette skal du bruge:

Du skal have følgende parat til ansøgning om godkendelse af en zoologisk have:

En beskrivelse af artsnavn (dansk og latinsk) og antal af de dyr, der ønskes anbragt i det enkelte dyreanlæg eller i den zoologiske have. For dyr, der holdes i meget store flokke/stimer, som visse insekter og akvariefisk, kan antallet oplyses i cirkatal, f.eks. ca. 100 stk.

Du skal angive placering og konstruktion af de dyreanlæg, der er eller bliver opført til brug for dyrene.

På oversigtsplanen over den zoologiske have, skal det være muligt at se placeringen af perimeterhegnet samt alle enkelte dele inkl. isolationsstald/karantæne i den zoologiske have. Der skal vedlægges målfaste detaljerede tegninger af de enkelte dyreanlæg.

Det skal dokumenteres, at dyreanlæggene er indrettet, så de tilgodeser dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, og at dyrene ikke kan undslippe.

Der skal gives oplysninger om, hvilken autoriseret dyrlæge der er tilknyttet til den zoologiske have. Den autoriserede dyrlæge skal sikre, at kravene i Balai bilag C, nr. 1, litra g, er opfyldt. Den autoriserede dyrlæge skal tilse dyrene mindst 1 gang om måneden. Der skal ikke være tilknyttet en autoriseret dyrlæge for de zoologiske haver, der ikke har andre hvirveldyr end fisk, hvis den zoologiske have ikke omsætter dyr.

Den zoologiske have skal have skal angive mindst én person, der har bestået en relevant kandidatuddannelse idenfor det naturvidenskabelige hovedområde, som på fagligt højt niveau kan rådgive den zoologiske have.