Ansøgning om facilitetsgodkendelse for avl og opdræt

Fødevarestyrelsen

Du skal bruge denne blanket til ansøgning om facilitetsgodkendelse for avl og opdræt - herunder også godkendelse til destinationsopdræt af vildtype dyr.

Dette skal du bruge:
 • Oplysninger om facilitetens lokation(er)
  • Navn og adresse
  • Navn og kontakt oplysninger på
   • den person, der har ansvaret for overholdelse af dyreforsøgsreglerne
   • den person, der har ansvaret for facilitetens indretning og drift
   • den person, der har ansvaret for at føre tilsyn med velfærden og pasningen af dyrene
   • den person, der har ansvaret for at sikre, at det personale, der omgås dyrene, har adgang til oplysninger om de specifikke arter, der huses
   • den person, der har ansvaret for at sikre, at personalet er tilstrækkeligt uddannet, kompetent og til stadighed trænes, og at der føres tilsyn med personalet, indtil det har vist, at det har den nødvendige kompetence
   • den/de rådgivende forsøgsdyrsveterinærer
   • den person, der har ansvaret for journalføringen
 • Dyrevelfærdsorgan (DVO), der er tilknyttet faciliteten
 • Oplysninger om hvilke dyrearter der opdrættes i faciliteten
 • Strategi for evt. opdræt af ikke-menneskelige primater
 • Oversigtstegning
 • Alarmberedskab