Ansøgning om dispensation fra mærkningsfrist - heste, kvæg, svin eller hjorte

Fødevarestyrelsen

Du skal bruge denne blanket, hvis du vil søge om dispensation fra fristen for mærkning af heste, der lever delvis vildt, kvæg, svin eller hjorte.

Dette skal du bruge:

  • CHR-nr.

  • Besætningsnr.

  • Størrelse af arealet (ha), hvor dyrene befinder sig

  • Kort over arealet

  • Beskrivelse af arealet

  • For hjorte: antal krondyr og dådyr

  • For heste: CHR-nr. eller adresse hvor hestene kommer fra