Ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel, jf. § 61 i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet

Enhver juridisk eller fysisk person skal ansøge om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Dette skal du bruge:
  1. Udfyld og opload de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning.
  2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat.
  3. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen.
  4. Indsend ansøgningen. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet.