Ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel

Finanstilsynet

Enhver juridisk eller fysisk person skal ansøge om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Dette skal du bruge:

  1. Udfyld og opload de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning.

  2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat. Har du ikke NemID, kan du anvende blanketten her: blanket uden NemID

  3. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen.

  4. Indsend ansøgningen. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet.

Skal alle oplysninger gives i alle tilfælde?

Er der tale om oplysninger, som Finanstilsynet allerede har modtaget i anden sammenhæng, kan den påtænkte erhverver undlade at sende disse. Det er f.eks. tilfældet, hvor den påtænkte erhverver er en juridisk person under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor den påtænkte erhverver tidligere er blevet vurderet som erhverver af en kvalificeret andel.

Hvis der i den mellemliggende periode er sket ændringer i de angivne oplysninger, skal den påtænkte erhverver oplyse om disse ændringer.

Den påtænkte erhverver skal på side 1 i ansøgningsskemaet angive, om der er oplysninger, som er udeladt.