Investeringsrådgiver - Ansøgning om tilladelse

Finanstilsynet

Virksomheder der ønsker at yde investeringsrådgivning vedrørende finansielle instrumenter omfattet af bilag 5, nr. 1 og 3, i lov om finansiel virksomhed, skal du have tilladelse som investeringsrådgiver fra Finanstilsynet.

Dette skal du bruge:

Følgende bilag skal udfyldes før du går i gang med selve ansøgningen da disse skal vedhæftes under ansøgningsprocessen

  • Straffeattest for hver person i bestyrelsen, direktionen og for den ledelsesansvarlige i virksomheden (Link).
  • Skema for kvalificerede ejerandele for hver fysisk og/eller juridisk ejer af virksomheden.
  • Erklæring om ansvarsforsikring (Link)

Du kan læse mere om reglerne for og krav til ovenstående dokumenter under fanen "Vejledning" ovenfor.

Herudover skal der vedhæftes forretningsgange for:

  • Rådgivningsforløb (herunder opfyldelse af oplysningspligten, udførelse af egnethedstest mm.)
  • God skik
  • Krav til kompetencer og vedligeholdelse af kompetencer
  • Den klageansvarlige og virksomhedens håndtering af klager
  • Lønpolitik
  • Håndtering af interessekonflikter
  • Politik vedrørende de tjenesteydelser, aktiviteter, produkter og transaktioner, som investeringsrådgiveren tilbyder eller leverer i overensstemmelse med virksomhedens risikovillighed og de karakteristika og behov, der kendetegner investeringsrådgiverens kunder.