Ansøgning om tilladelse som dansk UCITS eller Investeringsforvaltningsselskab

Finanstilsynet

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om tilladelse som dansk UCITS eller som Investeringsforvaltningsselskab.