Ansøgning om adgang til at byde på auktioner for CO2-kvoter

Finanstilsynet

Hvis du som virksomhed ønsker at handle med eller byde på auktioner over CO2-kvoter skal du være opmærksom på, at du kan have behov for en tilladelse hertil.

Dette skal du bruge:

 • En driftsplan med angivelse af de påtænkteforretninger.

 • En redegørelse samt dokumentation for, at ansøgeren er omfattet af § 13 i bekendtgørelse nr. 2021 af 08. november 2021 om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter eller lov om finansiel virksomhed.

 • Koncerndiagram

 • Diagram over virksomhedens organisation samt en liste over de af virksomhedens ansatte, som skal være involveret i budsafgivelse med angivelse af de enkelte ansattes funktion, samt oplysninger om de pågældende ansattes uddannelse, tidligere ansættelsesforhold og straffeattest.

 • Politik for håndtering af interessekonflikter.

 • Interne regler om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.

 • Forretningsgang for de budrelaterede tjenester i forbindelse med bud for egen regning.

 • Forretningsgang for de budrelaterede tjenester i forbindelse med bud for kundens regning.

 • Forretningsgang om investorbeskyttelse.

 • Forretningsgang for håndtering af modpartsrisiko.

 • Politik for opbevaring af oplysninger, som de indhenter eller skaber i kraft af deres funktion som formidlere, der håndterer bud for deres kunders regning på auktionerne.

 • Standardaftalemed kunde i overensstemmelse med kravene i artikel 59 i KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010, med senere ændringer.

 • Oplysninger om eventuelle verserende retssager samt eventuelle potentielle retssager (dvs. forhold, hvor virksomheden inden for en overskuelig fremtid forventes at modtage eller udtage stævning).