Gå direkte til indhold

Ansøgning om adgang til at byde på auktioner for CO2-kvoter

Finanstilsynet

Visse ikke-finansielle virksomheder, der ønsker at byde direkte på auktioner for todages spot eller femdages futures vedrørende CO2-kvoter, kan ansøge Finanstilsynet om tilladelse hertil.

Dette skal du bruge:
 1. En driftsplan med angivelse af de påtænkte forretninger b) En redegørelse samt dokumentation for, at ansøgeren er omfattet af § 1, nr. 9, i undtagelsesbekendtgørelsen
 2. Koncerndiagram
 3. Diagram over virksomhedens organisation samt en liste over de af virksomhedens ansatte, som skal være involveret i budsafgivelse med angivelse af de enkelte ansattes funktion, samt oplysninger om de pågældende ansattes uddannelse og tidligere ansættelsesforhold.
 4. Interessekonfliktspolitik.
 5. Interne regler om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.
 6. Forretningsgange for de budrelaterede tjenester i forbindelse med bud for egen regning.
 7. Forretningsgange for de budrelaterede tjenester i forbindelse med bud for kundens regning.
 8. Forretningsgange om investorbeskyttelse.
 9. Forretningsgang for håndtering af modpartsrisiko.
 10. Standardaftale med kunde.
 11. Oplysninger om eventuelle verserende retssager samt eventuelle potentielle retssager (dvs. forhold, hvor virksomheden inden for en overskuelig fremtid forventes at modtage eller udtage stævning).