Anmeldelse om nyudstedelse eller ophør af særligt dækkede obligationer/særligt dækkede realkreditobligationer

Finanstilsynet

Til brug for anmeldelsen af en ny obligationsudstedelse eller færdigamortisering har Finanstilsynet udarbejdet en blanket, som udstederen skal anvende i forbindelse med indberetningen.

Dette skal du bruge:
  • NemID medarbejdersignatur eller NemID privat.