Forhåndsbesked - vurdering og udtalelse om planlagt markedsføringsindsats

Forbrugerombudsmanden

Som virksomhed kan du få en vurdering af en planlagt markedsføringsindsats og en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden, om den er lovlig. Det kaldes også en forhåndsbesked.

Dette skal du bruge:

  • Virksomhedens kontaktoplysninger

  • En beskrivelse af virksomheden, fx hvilke produkter eller ydelser virksomheden tilbyder, og hvilke målgruppe virksomheden ønsker at rette sig mod

  • En klar og detaljeret beskrivelse af den planlagte markedsføring, fx kan det være relevant at oplyse målgruppen for markedsføringstiltaget, gennem hvilket medie markedsføringen skal ske, hvordan markedsføringen konkret er udformet, hvilke oplysninger forbrugerne får mv., gerne med konkrete eksempler

  • Om muligt en henvisning til bestemmelser i markedsføringsloven eller anden lovgivning, som er relevante for det markedsføringstiltag, du ønsker at sætte i gang

  • En begrundelse for hvorfor du mener, at markedsføringstiltaget er lovligt. Du kan evt. hente inspiration i vores vejledninger, alternativt overveje at kontakte en advokat

  • Relevant markedsføringsmateriale, der kan vedhæftes eller eftersendes med post.