[UDLØBET] Kompensation for faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020

Erhvervsstyrelsen

Det er ikke længere muligt at ansøge om kompensation for faste omkostninger for perioden 9.marts til 8. juni/8. juli.

Der kan dog indsendes en ny ansøgning om kompensation for perioden 9. marts - 8. juni / 8. juli 2020 via denne blanket, hvis Erhvervsstyrelsen har rettet henvendelse til din virksomhed om dette.

Dette skal du bruge:

Inden du går i gang, skal du have en aftale med en godkendt revisor, der har godkendt dine oplysninger:

  • Forventet omsætning i kompensationsperioden
  • Realiseret omsætning i referenceperioden
  • Faste omkostninger for 1. december 2019 til 29. februar 2020.
  • Forventet faste omkostninger i kompensationsperioden 9. marts til og med 8. juni eller 8. juli.
  • Virksomhedens resultat

Du skal oplyse og dokumentere omsætningen opdelt på momspligtig og ikke -momspligtig omsætning.

Find vejledning og forbered din ansøgning