Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. september 2020 og 28. februar 2021

Erhvervsstyrelsen

Tekniske udfordringer for virksomheder med medarbejdende ægtefæller

Virksomheder med medarbejdende ægtefæller kan i øjeblikket opleve udfordringer med at indberette til slutafregningen. Det forventes, at virksomhederne kan indberette igen i uge 26.

Du skal indberette til slutafregning, hvis din virksomhed har modtaget kompensation for tabt omsætning.

Dette skal du bruge:
  • Dokumentation for virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden. Det kan fx være udtræk fra et regnskabsprogram, saldobalance eller kontoudtog for kompensationsperioden.