Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. september 2020 og 28. februar 2021

Erhvervsstyrelsen

Du skal indberette til slutafregning, hvis din virksomhed har modtaget kompensation for tabt omsætning.

Dette skal du bruge:

  • Dokumentation for virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden. Det kan fx være udtræk fra et regnskabsprogram, saldobalance eller kontoudtog for kompensationsperioden.

Du kan finde en trin for trin-guide til, hvordan du indberetter til slutafregningen og fx læse mere om kompensation fra A-Z under Har du brug for hjælp?.