Slutafregning af kompensation for tabt indkomst for freelancere med B-indkomst mellem 9. marts og 31. august 2020

Erhvervsstyrelsen

Du skal indberette til slutafregningen, hvis du har modtaget kompensation i en periode mellem 9. marts og 31. august 2020.

Dette skal du bruge:

  • Dokumentation for din faktiske indkomst i kompensationsperioden. Det kan fx være fakturaer for hele kompensationsperioden, kontrakter eller udtræk fra regnskabsprogram for kompensationsperioden.