Rejestr Usługodawców Zagranicznych (RUT)

Erhvervsstyrelsen

System służy do rejestracji usług świadczonych przez zagraniczne przedsiębiorstwa w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT).