Regnskab - klag over afgifter

Erhvervsstyrelsen

Her kan du klage over afgift som følge af for sent indsendt årsrapport mv.

Dette skal du bruge:
  • NemID Privat eller Medarbejdersignatur
  • CVR-nummer på virksomheden, som afgiften vedrører
  • Regnskabsperioden, som afgiften vedrører
  • Dokumentation, fx lægeerklæring