Registreringsanmeldelse, Energiafgifter - Forbrugsregistrering for naturgas, varme og mellemhandlerregistrering for varme - 23.032

Erhvervsstyrelsen

Bruges én gang i forbindelse med registrering.

Dette skal du bruge:
  • Du skal have NemID for at indsende indberetningen digitalt:
    **Bestil NemID**
  • Det er også muligt at udfylde, udskrive og indsende den med posten.