Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark

Erhvervsstyrelsen

Driftsmeddelelse

Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark lukkes pr. den 2. februar 2022, da der træder nye regler i kraft. Registreringen af udstationering i forbindelse med udførelse af cabotagekørsel for gods og bus, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter overgår derfor til en offentlig brugerflade, der er forbundet til Informationssystemet for det indre marked (IMI), hvor udenlandske virksomheder fremadrettet skal registrere sig, senest inden udstationeringen påbegyndes.

Kørsler med udførelsesdato indtil den 1. februar 2022 skal registreres på Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark. Kørsler med udførelsesdato fra den 2. februar 2022 skal registreres med en udstationeringserklæring via IMI.

IMI: Road Transport - Posting Declaration

Ved spørgsmål kan Færdselsstyrelsen kontaktes på tel: 72 21 88 99 eller mail: info@fstyr.dk.

Læs mere om de nye regler på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk

Anvend denne indberetning til at anmelde kørsler for udenlandske virksomheder i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark.