Start frivillig forening

Erhvervsstyrelsen

Her kan du registrere en frivillig forening. Det er gratis at registrere en frivillig forening.