[UDLØBET] Kompensation for stedbundne faste omkostninger (maksimalt 100.000 kr. per måned)

Erhvervsstyrelsen

Særligt om statsstøtte

EUs støtteregler har betydning for hvor meget du kan få i støtte.

For ordningen om kompensation for stedbundne faste omkostninger gælder 'De minimis-forordningen'.’ De minimis-forordningen’ giver mulighed for at tildele en virksomhed statsstøtte på en værdi op til 200.000 euro (1,5 mio. kroner) over en periode på tre løbende regnskabsår. Det vil sige, at virksomheden eller koncernen ikke må have modtaget mere end 1,5 mio. kroner i støtte under ’de minimis-forordningen’ i de sidste tre år. Perioden regnes bagud fra indeværende regnskabsår. Støtten kan have form af betaling af beløb til virksomheden eller form af vederlagsfri ydelse. De minimis-støtte er en støtteform i henhold til EU´s statsstøtteregler, jævnfør ’de minimis-forordningen’ (nr. 1407/2013).

Opdateret 07.05.2024