Undtagelseserklæring

Erhvervsstyrelsen

Jf. årsregnskabsloven kan virksomheder under visse betingelser indsende undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen i stedet for at aflægge årsrapport.

introside.forudsaetninger.text
  • NemID privat eller
  • NemID medarbejdersignatur