Erklæring om hæftelse i henhold til kildeskattelovens § 25A, stk. 8

Erhvervsstyrelsen

Blanketten anvendes når enkeltmandsvirksomheder ønsker ægtefællehæftelse, fordi begge ægtefæller deltager i væsentligt og ligeligt omfang i virksomhedens drift.

Dette skal du bruge:
  • CVR-nummer på din virksomheden
  • Eget og ægtefællens personnummer