Gå direkte til indhold

CO2-kvoteregisteret - Åbn frivillig konto - virksomhed

Erhvervsstyrelsen

Virksomheder kan anmode om åbning af en Handelskonto i EU´s CO2-kvoteregister eller en Personbeholdningskonto i Det Danske Kyotoregister.

Dette skal du bruge:

For at udfylde denne blanket kræver det et dansk CPR nummer samt Nem-ID for alle de tegningsberettigede samt alle de udpegede kontorepræsentanter. Haves ovenstående ikke kontakt CO2-kvoteregisteret: co2register@erst.dk

  • Privat NemID for alle underskrivere.
  • CPR-numre for alle underskrivere.
  • E-mailadresser for alle underskrivere.
  • Bankerklæring om en åben bankkonto.
  • En verificeret kopi af pas for minimum 2 udpegede kontorepræsentanter. Se under fanen ’Vejledning’ hvad en verificeret kopi af pas er.
  • CPR-nummer og mailadresse for de udpegede kontorepræsentanter.
  • Kopi af prokura, hvis der er udstedt en, samt mailadresser og CPR-numre på de personer der skal underskrive ifølge prokuraen.
  • Hvis din virksomheds tegningsregel ikke står i CVR, skal du indsende et dokument med tegningsreglen (fx vedtægter), en liste over bestyrelsen samt e-mailadresser og CPR-numre på de personer, der skal underskrive ifølge tegningsreglen.
  • LEI-nummer, hvis virksomheden er registreret med et LEI-nummer.
  • E-PRTR-nummer, hvis virksomheden er registreret med et E-PRTR-nummer