Kvælstofafgifter

Selvbetjening for Kvælstofafgifter

Viser 3 af 3
  • Afgift af kvælstof indeholdt i gødninger mm. - 24.037

    Anvendes i forbindelse med registrering efter Kvælstofafgiftsloven af virksomheder, der fremstiller eller sælger kvælstof indeholdt i gødninger mv.

  • Afgift af kvælstofoxider - 23.035

    Skal bruges af virksomheder, der oplagrer, afsætter, modtager eller forbrænder kul, mineralolieprodukter, benzin, gas mv. jf. Lov om afgift af kvælstofoxider.

  • Miljøbeskyttelsesudgifter

    Statistikken belyser, hvor mange udgifter virksomheder har til direkte miljøbeskyttelse opdelt på miljøformål og udgiftstype. Der skelnes mellem driftsomkostninger og investeringer.