Betalingserklæring for a.m.b.a., f.m.b.a. og s.m.b.a i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (§ 20)

Erhvervsstyrelsen

Anvendes ved erklæringer om at virksomhedsdeltagere har betalt al gæld, forfalden som uforfalden og at selskabet er opløst.

Dette skal du bruge:

  • Erklæring fra Skattestyrelsen om, at der ikke foreligger eksisterende skatte- og afgiftskrav vedrørende virksomheden (se nederst på siden under Opløs dit selskab)

  • Samtlige kapitalejeres navne og adresser

Inden du lukker en virksomhed, bør du: