Anmeldelse om skift af ejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle

Energistyrelsen

Skift af ejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle med fast afregningspris og afregningsgruppe 0, 2 eller 3 skal anmeldes til Energistyrelsen. Privatpersoner skal anmelde skiftet med CPR-nr og virksomheder skal anmelde skiftet med CVR-nr.

Dette skal du bruge:

Vær opmærksom på, at du kun skal anmelde ejerskifte til Energistyrelsen, hvis anlægget er berettiget til pristillæg eller andre ydelser, og er i afregningsgruppe 0, 2 eller 3.

Er anlægget ikke berettiget til pristillæg eller andre ydelser, registrerer Energistyrelsen ikke ejeroplysninger på anlægget.

Skift af ejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle med en fast afregningspris, skal anmeldes til Energistyrelsen. Anmeldelse af ejerskifte i gruppe 6 (årsbaseret nettoafregning) foregår automatisk. Ny ejer modtager digitalpost, som skal besvares.

Skal du anmelde, skal du bruge:

  • MitID

  • CPR eller CVR-nummer på den nye ejer, hvis der anmeldes på vegne af en anden person eller virksomhed

  • Anlæggets GSRN-nr. Elleverandøren kan oplyse om anlæggets GSRN-nr.