Scenekunst

Danmarks Statistik

Statistikkens formål er at belyse aktiviteten hos de danske scenekunstproducenter, herunder forestillinger og antal tilskuere. Teatrene er opdelt i statsstøttede og ikke-statsstøttede teatre og kulturhuse.