Miljøbeskyttelsesudgifter

Danmarks Statistik

Statistikken belyser, hvor mange udgifter virksomheder har til direkte miljøbeskyttelse opdelt på miljøformål og udgiftstype. Der skelnes mellem driftsomkostninger og investeringer.