Miljøbeskyttelsesudgifter

Danmarks Statistik

Her indberetter større virksomheder deres direkte udgifter til miljøbeskyttelse opdelt på miljøformål og udgiftstype. Jeres indberetning benyttes i en opgørelse over miljøbeskyttelsesudgifter, som indgår i det grønne nationalregnskab.

Dette skal du bruge:

Du skal bruge MitID Erhverv til login. Hvis du ejer eller har fuld tegningsret i en virksomhed, kan du bruge MitID Privat. Se "Mere information" for yderligere oplysninger.