Lønstatistik - Kvartalsvis via IDEP

Danmarks Statistik

Den kvartalsvise lønstatistik (konjunkturstatistik) belyser lønudviklingen mellem to årsstatistikker fordelt efter branche og offentliggøres med navnet lønindeks.