Lønstatistik kvartal - IDEP

Danmarks Statistik

Her indberetter virksomheder og institutioner kvartalsvist oplysninger om lønmodtageres løn. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse niveau og udvikling i lønmodtageres fortjeneste på tværs af brancher, arbejdsfunktioner, alder, køn mv.

Dette skal du bruge:

Bemærk: Indberetning til Lønstatistik kræver en særlig rettighed. Læs mere om, hvordan du giver/anmoder om rettigheden.

Du skal bruge MitID Erhverv til login. Hvis du ejer eller har fuld tegningsret i en virksomhed, kan du bruge MitID Privat. Se ”Mere information” for yderligere oplysninger.

Indberetning foregår i programmet IDEP. Der kan indberettes på flere måder. Læs mere om indberetningsmåder her.