Kvindekrisecentre og ambulante tilbud

Danmarks Statistik

Her indberetter kvindekrisecentre under §109 i serviceloven, oplysninger om kvinder og evt. børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i nære relationer. Indberetning belyser belægning og ressourceudnyttelse.

Dette skal du bruge:

  • Hent regneark, der er sendt til virksomhedens digitale postkasse

  • Udfyld regneark og upload her: Start indberetning

Du skal bruge MitID Erhverv til login. Hvis du ejer eller har fuld tegningsret i en virksomhed, kan du bruge MitID Privat. Se ”Mere information” for yderligere oplysninger.