Forskning, innovation og forsøg

Selvbetjening for Forskning, innovation og forsøg

Viser 10 af 13
 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Folkebiblioteker

  Her indberetter folkebiblioteker nøgletal for bibliotekernes aktiviteter og økonomi. Statistikken belyser aktivitet på folkebiblioteksområdet i Danmark - herunder opgørelser på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.

 • Fondes aktiviteter

  Her indberetter private fonde og visse fondslignende foreninger deres bevillinger og udbetalinger. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse fondes aktiviteter – herunder deres donationer til forskning.

 • Forskning og udvikling i offentlige institutioner

  Her indberetter offentlige institutioner og private virksomheder, hvis virke ikke har erhvervsmæssig karakter, oplysninger om blandt andet beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter.

 • Forskning og udvikling ved hospitaler

  Her indberetter offentlige hospitaler deres beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling og omfang af forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor.

 • Forskningsbiblioteker

  Her indberetter forskningsbiblioteker bl.a. deres opgørelser over bestand, afgang, tilvækst og udlån. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse vigtige nøgletal for bibliotekernes økonomi og aktiviteten på forskningsbibliotekerne.

 • Herberger og forsorgshjem mv.

  Her indberetter herberger og forsorgshjem mv. information om brugerne. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse belægning og ressourceudnyttelse på de enkelte institutioner, opholdets varighed mv.

 • It-anvendelse i virksomheder

  Her indberetter virksomheder information om deres it-systemer, it-sikkerhed, e-handel og evt. anvendelsen af forskellige it-teknologier. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling i udbredelse og anvendelse af it i virksomheder.

 • Kvindekrisecentre og ambulante tilbud

  Her indberetter kvindekrisecentre under §109 i serviceloven, oplysninger om kvinder og evt. børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i nære relationer. Indberetning belyser belægning og ressourceudnyttelse.

 • Museer og zoologiske anlæg

  Her indberetter danske museer og zoologiske anlæg oplysninger om besøgstal, antal arrangementer, årlige åbningstimer m.m. Zoologiske anlæg indberetter også oplysninger om dyrearter og arealer.