Forskning, innovation og forsøg

Selvbetjening for Forskning, innovation og forsøg

Viser 10 af 14
 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Folkebiblioteker

  Statistikken viser aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. De væsentligste opgørelser er på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.

 • Fondes aktiviteter

  Her indberetter private fonde og visse fondslignende foreninger deres bevillinger og udbetalinger. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse fondes aktiviteter – herunder deres donationer til forskning.

 • Forskning og udvikling i offentlige institutioner

  Statistikken belyser udvikling og omfang af forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Her indberettes bl.a. beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter.

 • Forskning og udvikling ved hospitaler

  Statistikken belyser udvikling og omfang af forskning og udviklingsarbejde på hospitaler i den offentlige sektor. Her indberettes bl.a. beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter.

 • Forskningsbiblioteker

  Her indberetter forskningsbiblioteker bl.a. deres opgørelser over bestand, afgang, tilvækst og udlån. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse vigtige nøgletal for bibliotekernes økonomi og aktiviteten på forskningsbibliotekerne.

 • Handel med patenter og andre IP-rettigheder

  Statistikken belyser omfang og udvikling i handel med IP-rettigheder, fx patenter, brugsmodeller, varemærker og design, inden for alle brancher. Her indberettes køb og salg af IP-rettigheder og køb og salg af licenser til at udnytte IP-rettigheder.

 • Herberger og forsorgshjem mv.

  Her indberetter herberger og forsorgshjem mv. information om brugerne. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse belægning og ressourceudnyttelse på de enkelte institutioner, opholdets varighed mv..

 • It-anvendelse i virksomheder

  Statistikken belyser udvikling i udbredelse og anvendelse af IT i virksomheder inden for private virksomheder (byerhverv) som helhed samt opdelt på branche- og størrelsesgrupper.

 • Kvindekrisecentre og ambulante tilbud

  Her indberetter kvindekrisecentre under §109 i serviceloven, oplysninger om kvinder og evt. børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i nære relationer. Indberetning belyser belægning og ressourceudnyttelse.