Konjunkturbarometer for bygge og anlæg

Danmarks Statistik

Statistikken giver et månedligt billede af faktiske forhold og tendenser i bygge- og anlægsbranchen. Her indberettes beskæftigelse, omsætning, tilbudspriser, ordrebeholdning og produktionsbegrænsninger samt p.t. tre spørgsmål om EFFEKTER AF COVID-19.