Husleje

Danmarks Statistik

Boligafgifterne bliver sammen med oplysninger om huslejer brugt til at måle den gennemsnitlige årlige huslejeudvikling i Danmark.