Uddannelse

Selvbetjening for Uddannelse

Viser 10 af 14
 • Børnepasning fra 0 år til skolestart

  Her indberetter private/selvejende daginstitutioner personaledata. Danmarks Statistik kan indhente oplysninger om børnene gennem andre kilder. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse normeringerne for pasning af børn fra 0 år til skolestart.

 • Børnepasning Skolebørn

  Her indberetter selvejende/private institutioner (SFO'er, fritidshjem, klubber) personaledata. DST kan indhente oplysninger om børnene gennem andre kilder. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse området ”børnepasning efter skolestart".

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Folkebiblioteker

  Her indberetter folkebiblioteker nøgletal for bibliotekernes aktiviteter og økonomi. Statistikken belyser aktivitet på folkebiblioteksområdet i Danmark - herunder opgørelser på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.

 • Forskningsbiblioteker

  Her indberetter forskningsbiblioteker bl.a. deres opgørelser over bestand, afgang, tilvækst og udlån. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse vigtige nøgletal for bibliotekernes økonomi og aktiviteten på forskningsbibliotekerne.

 • Højskoler

  Her indberetter folkehøjskoler, ungdomshøjskoler og frie fagskoler centrale data vedrørende elever på kurser. Statistikken belyser højskolekursisternes baggrund, alder, køn, herkomst, uddannelsesbaggrund, indkomst og bopæl samt kursuslængde.

 • Musikskoler

  Her indberetter musikskoler, der modtager offentlig støtte, oplysninger om lokaler, fag, elever, antal ansatte m.m. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i en række aktiviteter og forhold på musikskoler.

 • Ph.d.-uddannelsen

  Her indberetter godkendte uddannelsesinstitutioner oplysninger om nyregistrerede ph.d.-studerende, studerende der i gang med at opnå en ph.d.-grad og studerende der har fået tildelt en ph.d.-grad. Der indberettes bl.a. på uddannelsens hovedområde og køn.

 • Rapportér på projekter i puljen for lærepladsunderstøttende tiltag

  I denne selvbetjening kan I rapportere på jeres projekter i puljen for lærepladsunderstøttende tiltag. Puljen administreres af AUB.

 • Se oversigt over jeres projekter

  I denne selvbetjening kan I få overblik over jeres projekter i puljen for lærepladsunderstøttende tiltag. Puljen administreres af AUB.