Uddannelse

Selvbetjening for Uddannelse

Viser 10 af 17
 • Børnepasning fra 0 år til skolestart

  Statistikken belyser normeringer i dagtilbud. Her indberettes oplysninger for pædagogisk personale, herunder ledere, der er ansat og lønnet af institutionen.

 • Børnepasning Skolebørn

  Statistikken belyser indskrevne børn i fritidsordninger efter område, pasningstilbud, ejerform og alder samt personale i skolefritidsordninger efter område og stillingskategori.

 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

 • Erhvervsfaglige og korte videregående uddannelser

  Statistikken viser centrale data vedr. studerende på de erhvervsfaglige og korte videregående uddannelser herunder antal studerende samt til- og afgange.

 • Folkebiblioteker

  Statistikken viser aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. De væsentligste opgørelser er på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.

 • Forskningsbiblioteker

  Statistikken viser aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. De væsentligste opgørelser er på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.

 • Grundskoler, offentlige og private

  Statistikken belyser bl.a. omfanget af specialundervisning, henvisningsårsag til specialundervisningen, undervisning i dansk som andetsprog samt til- og afgange.

 • Højskoler

  Statistikken viser centrale data vedrørende elever på kurser på folkehøjskoler, ungdomshøjskoler og frie fagskoler. Statistikken er - sammen med den øvrige uddannelsesstatistik - med til at danne grundlag for den offentlige debat, forskning mv.

 • Musikskoler

  Statistikken belyser aktiviteten på musikskoler i Danmark. Undersøgelsen består af to indberetninger — et digitalt spørgeskema samt en filindberetning. Bemærk derfor, at I vil modtage to forskellige henvendelser.

 • Ph.d.-uddannelsen

  Statistikken giver en samlet beskrivelse af omfanget af nyregistrerede ph.d.-studerende samt af studerende, der tildeles ph.d.-graden ved en godkendt institution.