Ansøgning om tilladelser til national varebilskørsel

Færdselsstyrelsen
Domstolene
Domstolene
  • Store Kongensgade 1
  • 1264 København K
Website:
domstol.dk

Danmarks Domstole udøver landets dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration.Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, 24 byretter, Retten på Færøerne, retterne i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Den Særlige Klageret, Bibeskæftigelsesnævnet, Dommerudnævnelsesrådet og Domstolsstyrelsen.