Ansøgning om tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter: skabelon til liste over kontrakttagere

Lægemiddelstyrelsen

I skabelonen udfyldes annex 3 og 4. Skabelon er et tillæg til Ansøgning om tilladelse og indførsel af lægemidler og mellemprodukter (annex 1, 2, 5 og 6).