Indberetning af virksomhed med euforiserende stoffer A, B, C, D og E

Lægemiddelstyrelsen

I henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 1. juli 2011 om euforiserende stoffer skal virksomheder og personer, der håndterer disse stoffer, årligt indberette til Lægemiddelstyrelsen.

Dette skal du bruge:

Udfyldelse af formularen kræver digital signatur.