Blanket til udpegning af Sikkerhedsadministrator

Lægemiddelstyrelsen

Brugerhåndtering på DKMAnet (Sundhedsstyrelsen) indebærer, at virksomheder skal udpege en sikkerhedsadministrator (SA), som har adgang til samtlige services på DKMAnet. Her finder du en blanket til udpegning af en sikkerhedsadministrator.