Gå direkte til indhold

Ansøgning om tilladelse samt sårbarhedsvurdering og sikringsplan

Center for Biosikring og Bioberedskab

Ansøgning om tilladelse til at besidde, anvende, fremstille eller opbevare kontrolbelagt materiale som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 475 af 803 af 22/06/2017 samt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer.

Dette skal du bruge:

Inden ansøgningen udfyldes, er det en god ide at have orienteret sig på www.biosikring.dk på følgende sider:

Ansøges der om besiddelse af kontrolbelagte biologiske stoffer kræver det kendskab til dokumentet 'SIKRINGSTRIN STANDARD', som fås ved henvendelse til Center for Biosikring og Bioberedskab.