Ansøgning om tilladelse samt sårbarhedsvurdering og sikringsplan

Center for Biosikring og Bioberedskab

Ansøgning om tilladelse til at besidde, anvende, fremstille eller opbevare kontrolbelagt materiale som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 475 af 803 af 22/06/2017 samt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer.

Dette skal du bruge:

Inden ansøgningen udfyldes, er det en god ide at have orienteret sig på www.biosikring.dk på følgende sider:

Ansøges der om besiddelse af kontrolbelagte biologiske stoffer kræver det kendskab til dokumentet 'SIKRINGSTRIN STANDARD', som fås ved henvendelse til Center for Biosikring og Bioberedskab.