Søg refusion af ydelser under skoleoplæring

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Med denne blanket kan I som erhvervsskole søge om refusion af ydelser fra AUB under skoleoplæring. Fra 1. januar 2022 justeres satserne for, hvor meget I kan få i skoleoplæringsydelse. I skal dog fortsat kun søge om et samlet beløb hos AUB.

Dette skal du bruge:

Oplysninger om de udgifter, du søger refusion for.