Rapportér om projekter til puljen for rekruttering og fastholdelse af 18-25 årige

ATP Livslang Pension

I denne selvbetjening kan I som fagligt udvalg eller institution for erhvervsrettede uddannelser rapportere om et projekt, som AUB har givet midler til. Alle ansøgere, som får midler til projekter, skal rapportere til AUB senest den 1. juni hvert år.

Dette skal du bruge:

Delrapportering for projekter, der fortsætter, skal indeholde:

 • En beskrivelse af de aktiviteter, der er gennemført fra projektstart til nu
 • En beskrivelse af planlagte aktiviteter resten af projektperioden
 • Antal uddannelsesaftaler indgået eller fastholdt på baggrund af projektet
 • Realiseret forbrug i kr. fra projektstart til nu
 • En kort beskrivelse af årsagen, hvis I ikke har brugt midlerne, som planlagt.

Slutrapportering for projekter, som afsluttes, skal indeholde:

 • En beskrivelse af de aktiviteter, der er gennemført i projektperioden
 • En beskrivelse af, hvordan de gennemførte aktiviteter stemmer overens med de aktiviteter, som er beskrevet i ansøgningen
 • Antal uddannelsesaftaler, som er indgået eller fastholdt på baggrund af projektet
 • Øvrige resultater, som er opnået i projektperioden
 • Realiseret forbrug i kr. fordelt på hovedområderne som fx materialer, transport og løn til medarbejdere
 • En udfyldt ledelseserklæring.

Er der tildelt 200.000 kr. eller mere til et projekt, skal I også vedhæfte:

 • En revisionserklæring og revisionsprotokollat.

Bilag: Hvis I har bilag, der er relevant for rapporteringen, skal de sendes sammen med blanketten til AUB.