Anmeld arbejdsulykke som tredjepart (fx fagforeninger, advokater, læger)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Som tredjepart har du mulighed for at anmelde arbejdsulykker på vegne af et medlem, en klient eller patient.

Dette skal du bruge:

  • Du skal sikre dig at du har de korrekte rettigheder tilknyttet dit MitID. Læs mere om rettigheder til EASY

  • Du skal bruge din MitID

  • Har tilskadekomne et dansk CPR-nummer, kan du nøjes med at angive dette. Har tilskadekomne ikke et CPR-nummer, skal du indtaste fulde navn, adresse, køn, fødselsår og statsborgerskab.

  • Oplysninger om ansættelsesforhold og ansættelsessted, herunder ansættelsesdato, årlig indtægt, stillingsbetegnelse og erhvervsmæssig status.

  • Oplysninger om ulykken, herunder beskrivelse af hændelsen, hvad der gik galt, samt hvordan og hvor ulykken skete.

  • Oplysninger om tilskadekomnes uarbejdsdygtighed som følge af ulykken.

Læs om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring