Afregning af tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Thisted Kommune

Thisted Kommune Skift kommune

Denne indberetning bruges ved afregning af tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.