AB 345 - Anmodning om udbetaling af løntilskud - pct-sats af lønnen

Thisted Kommune

Thisted Kommune Skift kommune

Virksomheden anvender denne indberetning, når de vil anmode kommunen om udbetaling af løntilskud på en medarbejder. Indberetningen gælder efter lov om aktiv beskæftigelse og tidligere ordninger omkring aktivloven og bistandsloven.

Dette skal du bruge:

  • lønsedler for medarbejderen

  • evt. dokumentation for mer- eller overarbejde

  • evt. dokumentation for overenskomstmæssige ændringer