AB 345 - Anmodning om udbetaling af løntilskud - pct-sats af lønnen

Brug blanketten til at anmode om udbetaling af løntilskuddet, hvis du har en medarbejder ansat med løntilskud.

Mere information

​Løntilskuddet beregnes som tilskudssatsen pr. time ganget med det antal timer, personen har fået løn for. Tilskudssatsen fremgår af den oprindelige bevilling af løntilskuddet. Du skal bruge andre blanketter ved ansættelse i fleksjob fra før 1. januar 2013, skånejob bevilget før 1. juli 2003, og beskyttede stillinger efter bistandsloven.