Anmeldelse af landbrugs-, fiskeri- og skovbrugsbyggeri i landzone

Stevns Kommune

Stevns Kommune Skift kommune

Anvend denne løsning, når du skal anmelde landbrugs-, fiskeri- og skovbrugsbyggeri i landzone efter lov om planlægning § 38, stk. 2, jf. § 36, stk. 1, nr. 3 og 4.

Dette skal du bruge:

• Tegninger/skitser,

• Beliggenhedsplan m.v., der tydeligt viser forholdene.

• Eventuelle bilag.

Du kan vedhæfte bilag undervejs i forløbet.