Anmeldelse af landbrugs-, fiskeri- og skovbrugsbyggeri i landzone

Anvend denne løsning, når du skal anmelde landbrugs-, fiskeri- og skovbrugsbyggeri i landzone efter lov om planlægning § 38, stk. 2, jf. § 36, stk. 1, nr. 3 og 4