Slagelse Kommune

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 79
  • Adgang til genbrugsplads

    AffaldPlus står for alle genbrugs- og haveaffaldspadser i kommunen. Du kan med fordel tilmelde din virksomhed som pluskunde, hvis du benytter én eller flere af pladserne.

  • Adresseforespørgsel

    Enhver kan få oplysninger om en anden persons adresse, hvis ikke personen har hemmelig adresse (beskyttet).

  • Anmeldelse af farligt affald

    Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kommunen er forpligtet til at have en ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.