Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance til personer med handicap i erhverv m.v.

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune Skift kommune

For anmodning om udbetaling af tilskud til udført personlig assistance, skal du gennemføre denne selvbetjeningsløsning.

Dette skal du bruge:

I forløbet skal der vedlægges kopi af lønsedler.