Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance til personer med handicap i erhverv m.v.

Du skal anvende denne digitale løsning, når du skal anmode om udbetaling af tilskud til løn eller rejseudgifter til en person, der assisterer en handicappet medarbejder efter Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.