AB 272 - Årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager tilskud (fleksjob) - Skema I

Beskæftigelse - Jobcenter

Ringkøbing-Skjern Kommune Skift kommune

Anvendes af personligt drevne virksomheder - uden revisorattestation